Palvelemme tällä hetkellä vain ajanvarauksella. Mikäli sinulla on infektio-oireita, ohjaamme sinut asioimaan etänä tai erilliselle infektiovastaanotolle. Tervetuloa asioimaan turvallisin mielin!

Pyydä tarjous työterveyspalveluista
Pyydä tarjous

Ohjeita työterveysasiakkaille

Ohjeita työnantajalle

+

TURVALLISESTI TÖISSÄ 

Koronavirusepidemian nykyisessä vaiheessa yrityksissä jatkuvasti seurataan ja ylläpidetään turvallisia työkäytäntöjä. Tätä silmälläpitäen yrityksissä tulee olla suunnitelma, jossa pidetään yllä tarkoituksenmukaisia toimintamalleja ja ohjeita muun muassa maskien käyttöön, tehostettuun hygieniaan, turvaetäisyyksiin sekä tarpeelliseen suojautumiseen liittyen. Työterveyslaitos on tämän työn tueksi laatinut ohjeet, joihin työnantajien on hyvä tutustua: hyvatyo.ttl.fi/ohje-tyopaikoille-tyohon-paluun-tueksi

Turvallinen työskentely vaatii ajantasaista riskinarviota, jossa huomioidaan erityisesti koronavirukselle altistuminen. Riskinarvion pohjalta voidaan laatia toimintasuunnitelma ja täydentää työpaikan ohjeita ja menettelytapoja tarvittavalla tavalla niin, että riskit saadaan poistettua tai altistuminen minimoitua. Hyvä suunnitelma huomioi myös ennakkoon epidemian aaltoilun.

Työterveyshuolto voi auttaa tässä työssä tekemällä yhdessä yrityksen kanssa koronavirusepidemian riskeihin kohdentuvan työpaikkaselvityksen, jossa käydään läpi muun muassa riskiryhmien huomioiminen sekä mahdollinen testaamisstrategia oireiden ilmaantuessa. Työpaikkaselvitys on hyvä pohja riskinarvion päivitykselle. Ole yhteydessä yrityksenne nimettyyn työterveyshoitajaan työpaikkaselvitykseen liittyen.

OMAILMOITUSKÄYTÄNTÖ

Suosittelemme painokkaasti asiakkaillemme sairauspoissaolokäytäntöjen joustavoittamista laajentamalla omailmoitteisen sairausloman ehtoja. Suosittelemme myös hyväksymään etänä myönnetyt sairauspoissaolotodistukset. Huolehdithan, että työterveyshuollolla on yrityksenne käytännöistä jatkuvasti ajantasainen tieto.

Omailmoituskäytännössä työntekijä voi sairastuessaan jäädä kotiin omalla ilmoituksella ja esimies antaa luvan olla pois töistä sairauden vuoksi. Työnantaja määrittää tämän poissaolon pituuden. Työntekijä on vastuussa omasta terveydestään ja ottaa tarvittaessa yhteyttä terveyspalveluihin, jos oireet jatkuvat tai pahenevat.

SAIRAUSPOISSAOLOTODISTUS

Työterveyshuolto kirjoittaa sairauspoissaolotodistuksen vain työkyvyttömyystilanteissa eli kun työntekijällä on todettu sairaus.  Oireettomien altistusepäiltyjen tulee pysyä kotona karanteenia vastaavissa olosuhteissa yleensä 10 vuorokautta. Kyseessä ei ole sairausloma eikä työterveyshuolto voi siitä kirjoittaa sairauspoissaolotodistusta. Yrityksen tulee itse laatia ohjeistus muun muassa palkanmaksusta em. tilanteessa.

MUITA KYSYMYKSIÄ

 • Jos työntekijällä todetaan virallisesti koronavirustartunta, testin tehnyt taho tai viranomainen ohjeistaa toimenpiteet muun muassa altistuneiden kartoituksesta. Työnantajan on kuitenkin hyvä etukäteen suunnitella ja ohjeistaa oman yrityksen sisäiset tiedotusvastuut ja -prosessit mahdollisia infektiotapauksia varten.
 • Varmistamattomissa (testaamattomissa) koronavirusepäilyissä yrityksen on itse määritettävä tarvittavat toimenpiteet tapauskohtaisesti esimerkiksi ao. työntekijän työpisteen puhdistamisesta tai työtoverien siirtämisestä karanteenia vastaaviin olosuhteisiin tai etätöihin. Viranomaisille ei tarvitse ilmoittaa varmistamattomia epäilyjä.
 • Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden kanssa voidaan vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella sopia siirtämisestä väliaikaisesti tehtäviin, joissa tartuntariski on nykyisiä tehtäviä pienempi.
 • Virallisesti todetun koronavirustartunnan jälkeisestä töihin paluusta saa ohjeet ja luvan palata työhön terveydenhuollon ammattilaisilta. Muiden sairauksien suhteen noudatetaan normaalia käytäntöä eli töihin voi palata kun on täysin terve ja oireeton.
 • Työntekijöiden oikeus käyttää työterveyspalveluja esimerkiksi lomautuksen aikana riippuu työnantajan määrittämästä käytännöstä. Suosittelemme tukemaan työtekijöiden työkykyä ja -hyvinvointia myös lomautuksen aikana.

APILA HELPPI

Jos et löydä tältä sivulta vastausta kysymykseesi, voit soittaa myös Apila Helppiin tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

 

Ohjeita työntekijälle

+

Suosittelemme Koronavilkku-sovelluksen käyttöä. Jos saat Koronavilkulta ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta, saat toimintaohjeet jatkoa varten sovellukselta.

SAIRAUSPOISSAOLOTODISTUS

 • Sairastuessasi tarkista ensimmäiseksi, onko työnantajasi kanssa sovittu omailmoituskäytännöstä.
 • Omailmoituskäytäntö tarkoittaa, että vaivassa, joka ei vaadi välitöntä terveydenhuollon ammattilaisen arviota, voit olla pois töistä sopimalla asiasta esimiehesi kanssa.
 • Yhteydenotto työterveyshuoltoon ei omailmoituskäytännössä ole tarpeen.
 • Kun omailmoituskäytännön mukainen sairauspoissaolo on täynnä, mutta et koe vielä olevasi työkuntoinen, ole yhteydessä työterveyshuoltoon (ks. ohjeet alempana).
 • Työterveyshuolto kirjoittaa sairauspoissaolotodistuksen vain työkyvyttömyystilanteissa eli kun työntekijällä on todettu sairaus. Altistusepäilytapauksissa oireettomien henkilöiden tulee pysyä kotona karanteenia vastaavissa olosuhteissa erikseen määrätyn ajan. Kyseessä ei ole sairausloma eikä työterveyshuolto voi siitä kirjoittaa sairauspoissaolotodistusta. Selvitä työnantajasi ohjeistus muun muassa palkanmaksuun ja muihin kysymyksiin liittyen tällaisissa tapauksissa.
 • Varmistetun tartunnan yhteydessä päätöksen työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista tekee aina infektiolääkäri, ei työterveyslääkäri.
 • Jos perheenjäsenesi on kotona karanteenia vastaavissa olosuhteissa oireettomana joko matkan tai altistusepäilyn vuoksi, voivat muut perheenjäsenet mennä töihin. Jos altistusepäilyille tulee oireita, jäävät kaikki perheenjäsenet tuolloin kotiin karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.
 • Hengitystieoireisena suositellaan jäämään  kotiin sairastamaan.
 • Jos kuulut riskiryhmään, kerro siitä työnantajallesi ja tarvittaessa todista riskisi esimerkiksi kanta.fi -sivuston tiedoilla. Riskiryhmään kuuluminen ei sellaisenaan ole sairausloman peruste. Työantajan kanssa voidaan kuitenkin sopia siirtämisestä väliaikaisesti tehtäviin, joissa tartuntariski on nykyisiä tehtäviä pienempi.

EPÄILETKÖ KORONAVIRUSTARTUNTAA?

Koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektion oireita ovat muun muassa yskä, kuume ja hengenahdistus. Tavanomaiset flunssavirukset ja influenssavirus aiheuttavat samankaltaisia oireita.

 • Koronavirusepäilyssä tee Duodecimin oirearviokysely. Kysely antaa toimintaohjeet vastaustesi perusteella.
 • Lähetteen koronavirustestiin voi saada lääkärin arvion perusteella, mikäli potilaalla on koronavirusinfektioon sopivia oireita THL:n voimassaolevien kriteerien mukaisesti.

 

YHTEYS TYÖTERVEYSHUOLTOON – MILLOIN JA MITEN?

 1. Jos sairastut hengitystieinfektioon (tai muuhun vaivaan), ole yhteydessä omaan esimieheesi, jos käytössä on omailmoituskäytäntö. Selvitä yrityksenne omailmoituskäytännön periaatteet esimieheltäsi.
 2. Jos omailmoituskäytäntöä ei ole tai sen mukaiset päivät ovat täyttyneet ja tarvitset sairauspoissaolotodistuksen ja/tai hoito-ohjeita, ole yhteydessä eApilan kautta omaan työterveyshoitajaasi, soita Apila Helppiin tai ota yhteys asiakaspalveluumme.
 3. Älä saavu toimipisteeseemme ilman etukäteen tehtyä ajanvarausta. Puhelimessa voimme arvioida tilanteesi ja tarvittaessa ohjata jatkohoitoon.

 

KORONAVIRUSTESTIT

Tutustu koronavirustestaukseemme

APILA HELPPI

Jos et löydä tältä sivulta vastausta kysymykseesi, voit soittaa myös Apila Helppiin tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Koronavirustestaus

+

Koronarokotus

+

Tutustu koronarokotuksiin Apila Terveydessä

Etäpalvelut

+

Infektiovastaanotto

+

Olemme keskittäneet infektio-oireisten potilaiden hoidon erilliselle infektiovastaanotolle, jolla on käytössä erityiset suojautumistoimenpiteet. Infektiovastaanotolle ohjataan ne henkilöt, joiden oireet sopivat osittainkin koronaviruksen oireisiin (kuume, kuiva yskä, väsymys, kurkkukipu, ripuli, päänsärky ja/tai maku- ja hajuaistin häiriöt). Infektiovastaanotolla potilasta voidaan tutkia tarkemmin turvallisesti ja ottaa määrättyjä pikanäytteitä. Infektiovastaanotolle saapuvilta asiakkailta poissuljetaan koronavirusinfektio etukäteen koronavirustestillä. Näin turvaamme sekä henkilöstömme että asiakkaidemme terveyttä ja hyvinvointia.

Infektiovastaanotolle ohjaus tapahtuu oireiden perusteella lääkärin puhelinvastaanoton kautta. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan ensin koronavirustestiin. Olethan ensin yhteydessä asiakaspalveluumme.