Apila Terveys on toiminnassaan sitoutunut korkeaan laatuun ja jatkuvaan kehittämistyöhön. Saimme tästä tuoreimman todistuksen, kun työterveyshuollon toiminta ja johtamisjärjestelmä ISO 9001:2015 -uudelleensertifioitiin Labqualityn toimesta lokakuussa. Nyt myönnetty sertifikaatti kattaa myös Jyväskylän toimipisteen, joka siirtyi lokakuun alussa kokonaan uusiin tiloihin Kirkkopuiston kupeeseen.

Alkuperäinen sertifikaatti on myönnetty Apila Terveydelle marraskuussa 2017. Työterveyshuoltopalveluja sekä niihin liittyviä sairaanhoito- ja laboratoriopalveluja koskeva laatujärjestelmä on rakennettu noudattaen tunnetuimpia laadun ja johtamisen standardeja ISO 9001:2015, joka perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan. Sertifikaatti on luotettava ja puolueeton todistus siitä, että toimimme asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti toimintamme laatua kehittäen.

Mittaamme, arvioimme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti erilaisin menetelmin. Laatua mitataan muun muassa säännöllisillä asiakastutkimuksilla, jotka kohdistuvat niin yritys- kuin henkilöasiakkaisiin. Laadunhallinnan tueksi olemme myös ottaneet käyttöön sähköisen alustan tukemaan jokapäiväistä toimintaa. Toimintamme on kuvattu ja toimintaa ohjaavat ohjeistukset dokumentoitu tukemaan tasalaatuisen palvelun tarjoamista jokaisessa toimipisteessä. Säännölliset päivitykset sekä koulutukset kuuluvat olennaisesti jatkuvaan parantamiseen.”, kertoo Apila Terveyden järjestelmä- ja laatupäällikkö Heidi Baas.

Meillä Apilassa laatu ei ole itse toiminnasta erillistä tekemistä vaan se tarkoittaa tasalaatuista ja luotettavaa jokapäiväistä tekemistä, jossa ovat kaikki apilalaiset mukana. Vaikka toimintaa kehittääkin erillinen laaturyhmä, johon kuuluu laatupäällikkö sekä edustajia eri ammattiryhmistä, laadun lopulta tekee koko henkilöstö. Siksi myös kiitos kuuluu tässä kohtaa ihan jokaiselle.”, sanoo Apila Terveyden toimitusjohtaja Riikka Mattila.