Palvelemme tällä hetkellä vain ajanvarauksella. Mikäli sinulla on infektio-oireita, ohjaamme sinut asioimaan etänä tai erilliselle infektiovastaanotolle. Tervetuloa asioimaan turvallisin mielin!

Pyydä tarjous työterveyspalveluista
Pyydä tarjous

Apila Terveydelle on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Apila Terveys Oy:lle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

Apila Terveys on voimakkaasti kasvava ja kehittyvä työterveys- ja terveyspalveluja tarjoava kokonaan kotimainen yritys, joka palvelee yrityksiä ja julkisia yhteisöjä sekä yksityisasiakkaita. Apila toimii Päijät-Hämeessä ja Keski-Suomessa yli 50 asiantuntijan voimin. Apilan palveluvalikoimaan kuuluvat työterveyspalvelujen lisäksi yleis-, erikoislääkäri- ja fysioterapiapalvelut sekä diagnostiikkapalvelut. Apilassa on panostettu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja korkeaan laatuun, mistä todistaa ISO9001:2015 -sertifikaatti. Apila kuuluu lahtelaislähtöiseen Isku-konserniin.

”Apilan Terveyden terveyden ja hyvinvoinnin asiantuntijat muodostavat monimuotoisen yhteisön, joka auttaa asiakkaitamme voimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteisenä tavoitteenamme onkin luoda elinvoimaa suomalaisille ihmisille, yrityksille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Tiedämme, että kotimaisuus on suurelle osalle asiakkaitamme tärkeä arvo ja Avainlippu auttaa tätä asiaa viestimään”, sanoo Apilan Terveyden toimitusjohtaja Riikka Mattila.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista kuluttajista tuntee Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista kuluttajille ja asiakkaille. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä”, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja:

Riikka Mattila, toimitusjohtaja, Apila Terveys, 044 792 3409 riikka.mattila@apilaterveys.fi
Reetta Mentu, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

Ajankohtaista

Lisää ajankohtaista