Please see English version below

Koronavirusepidemian vuoksi olemme ottaneet etäpalvelut käyttöön kaikille työterveysasiakkaillemme. Myös yksityisasiakkaat voivat käyttää etäpalvelujamme.

Etäpalvelujen avulla saat joustavasti yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen ja voit hyödyntää palveluita vaikka kotoa käsin.

Etävastaanotolla hoituu sairausvastaanottojen lisäksi kätevästi useiden perussairauksien, kuten astman, diabeteksen, korkean verenpaineen ja muiden sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien kartoitus, hoito ja seuranta, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimista tai testaamista.

 • yleiset flunssaoireet
 • allergia- ja astmaoireet
 • migreeni
 • korkea verenpaine ja muut sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksien kartoitus
 • reseptin uusinta
 • matkailijan neuvonta
 • useiden kroonisten sairauksien seurantakäynnit
 • muut terveysongelmat ja -huolet
 • yleiset terveystarkastukset

Etävastaanotolla sovitaan tarvittaessa muista käynneistä, kuten laboratoriokokeista.

Etävastaanotto ei sovellu:

 • akuutteihin hätätilanteisiin, hengenahdistukseen, rintakipuun tai muin voimakasoireisiin tilanteisiin (hakeudu oman alueesi päivystykseen tai soita 112)
 • keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määräämiseen tai reseptien uusintaan

 

Etävastaanottovaihtoehdot

 1. Apila Helppi
 2. Soittoaika (työterveyslääkäri ja -hoitaja sekä muut työterveyshuollon asiantuntijat)
 3. eApilan viestitoiminto (oma työterveyshoitaja)
 4. eApilan videovastaanotto (työterveyslääkäri ja -hoitaja sekä muut asiantuntijat)

1.   Soittoaika

Varaa soittoaika haluamallesi asiantuntijalle soittamalla asiakaspalveluumme. Asiantuntija soittaa sinulle varattuna aikana. Olethan sovittuna aikana saavutettavissa ja paikassa, jossa voit puhua rauhassa. Vastaamattomista puheluista veloitamme etävastaanoton hinnan.

2.   eApila

Sähköinen asiointipalvelu eApila mahdollistaa chat- ja videovastaanottopalvelut joustavasti ja tietoturvallisesti.

2.1.       Rekisteröityminen eApilaan

Voit rekisteröityä eApilaan jo ennen kuin tarvitset palvelua ja näin varmistaa sen nopean käyttöönoton tarpeen tullen.

 1. Ilmoita sähköpostiosoitteesi viipymättä joko omalle työterveyshoitajallesi (etunimi.sukunimi@apilaterveys.fi) tai asiakaspalveluumme (asiakaspalvelu@apilaterveys.fi).
 2. Rekisteröidy eApilaan saamasi rekisteröitymislinkin kautta. Rekisteröitymiskutsussa on tarkemmat ohjeet.

Rekisteröinnin jälkeen voit lähettää viestejä hoitotiimillesi tai varata videovastaanoton hoitajalle, lääkärille tai muille työterveyden asiantuntijoille.

2.2.       Viestitoiminnon käyttöohje

Viestitoimintoa varten sinun tulee olla rekisteröitynyt eApila-palveluun. Viestitoiminnolla voit viestitellä oman työterveyshoitajasi kanssa kiireettömissä asioissa ja tarvittaessa lähettää liitetiedostoja, kuten kuvia. Saat vastauksen viestiisi normaalisti viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa. Epidemia-aikana seuraamme eApilaa lähes reaaliaikaisesti.

Toimi näin:

 1. Kirjaudu eApilaan.
 2. Aloita uusi keskustelu tai jatka jo alkanutta keskustelua hoitajasi kanssa.

2.3.       Videovastaanoton käyttöohje

Videovastaanotolla voit asioida joustavasti työterveyden kanssa älypuhelimen (Android/iOS) tai tietokoneen välityksellä.

Videovastaanottoa varten sinun tulee olla rekisteröitynyt eApila-palveluun. Käytössäsi on oltava Chrome-, Firefox- tai Edge-selain. Internet Explorerissa videovastaanotto ei toimi. Varmistathan, että olet mahdollisimman hyvien tietoliikenneyhteyksien ulottuvilla ja että voit käydä keskustelua rauhassa. Kuulokkeita et välttämättä tarvitse, mutta ne lisäävät keskustelun yksityisyyttä. 

Toimi näin: 

 1. Varaa videovastaanottoaika soittamalla asiakaspalveluumme.
 2. Kirjaudu eApilaan ennen videovastaanoton alkua.
 3. Aloita videokeskustelu ja odota lääkärin osallistumista videoyhteyteen.

Videoyhteys on suojattu ja salattu eikä keskustelua tallenneta.

Muistathan tarvittaessa perua ajan viimeistään edellisenä päivänä.

REMOTE APPOINTMENT

Due to the coronavirus epidemic, we have introduced remote reception services for all our occupational healthcare customers. You can also use remote appointments as a private customer.
 

Remote appointment lets you get in touch with us flexibly, even from the comfort of your own home. 

Most medical care and guidance that does not require physical examination or testing can be carried out remotely.

 • Identifying general symptoms and illnesses and providing care and advice, such as
  • General flu symptoms
  • Allergy symptoms
  • Migraine
  • Blood pressure
  • Travel advice
  • Other health problems and worries
 • Health examinations
 • Follow-up visits
 • Renewal of prescriptions

If necessary, remote appointment can also be used to define the need of other visits, such as for laboratory tests.

Remote appointment is not suitable for in the case of:

 • Acute emergencies, difficulty breathing, chest pain or other severe symptoms (go to the accident / emergency clinic in your area or call the general emergency number 112)
 • Prescription of pharmaceuticals affecting the central nervous system, or renewal of prescriptions for these medicines

Remote appointment options

 1. Apila Helppi
 2. Telephone appointment (occupational health doctor and occupational health nurse and other occupational healthcare experts)
 3. eApila messaging (own occupational health nurse)
 4. eApila video appointment (occupational health doctor and occupational health nurse and other experts)

 1. Telephone appointment

Book a telephone appointment for a doctor or nurse or other specialist by calling our customer service. The specialist will call you at the agreed time. Please be available at the scheduled time and in a place where you are free to talk. We will charge the price of the appointment for unanswered phone calls.

 2. eApila

eApila enables flexible and data-secure messaging and video appointments.

2.1       Registering to eApila

You can register to eApila before you need the service to ensure that it is quickly available to you when needed.

 1. Provide your email address either to your occupational health nurse (firstname.lastname@apilaterveys.fi) or our customer service (asiakaspalvelu@apilaterveys.fi).
 2. Register to eApila using the link received by e-mail. Detailed instructions are provided in the registration invitation e-mail.

After registration, you can send messages to your healthcare team or book a video appointment for a nurse, doctor or other occupational health expert.

2.2       Using messaging function

To use the messaging function, you must be registered with eApila. The messaging function allows you to communicate with your occupational health nurse and to send pictures or other attachments if necessary. You will receive a reply to your message normally no later than the next business day. During the coronavirus epidemic, we monitor eApila almost in real time.

Instructions:

 1. Sign in to eApila.
 2. Start a new conversation or continue a conversation you have already started with your nurse.

2.3      Using video appointment

With the video appointment, you can flexibly use the occupational healthcare services by smartphone (Android/iOS) or computer.

For video appointment, you must be registered to eApila. Video appointment is compatible with Chrome, Firefox and Edge browsers but not Internet Explorer. Please make sure that you are within reach of the best possible internet connection and that you are in a place where it is easy to talk. Headphones are not necessary, but they give added privacy. 

Instructions: 

 1. Book a time for a video appointment by calling our customer service.
 2. Sign in to eApila before the video appointment.
 3. Start the video chat and wait for your doctor to join.

The video connection is protected and encrypted, and the sessions are not recorded or stored.

If you need to cancel a reserved time, please do so no later than the previous day.