Päivitety 24.8.2020

Olemme koonneet tälle sivulle yritysasiakkaiden ja työnantajien yleisimpiä kysymyksiä koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen liittyen. Päivitämme sivua jatkuvasti.

Henkilöasiakkaille on oma ohjeistus
Tutustu etäpalveluihimme
Tutustu koronavirustestaukseen Apila Terveydessä

Ohjaathan työntekijänne tarvittaessa tutustumaan em. ohjeisiin.

TIETOLÄHTEITÄ

THL: Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta
Työterveyslaitoksen ohjeita työpaikoille
THL:n hyödyllisiä materiaaleja työpaikoille (julisteita, tulostettavaa materiaaleja, videoita)
THL: Ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän koronavirusohjeistus
Lahden kaupungin toimintaohjeita koronavirukseen liittyen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koronavirusohjeistus
Jyväskylän kaupungin koronavirusohjeistus

TURVALLINEN PALUU TYÖPAIKOILLE

Koronavirusepidemian nykyisessä vaiheessa yrityksissä kartoitetaan aktiivisesti turvallisia työkäytäntöjä. Tätä silmälläpitäen yritysten tulee laatia suunnitelma, jossa määritellään toimintamallit muun muassa maskien käyttöön, tehostettuun hygieniaan, turvaetäisyyksiin ja tarpeelliseen suojautumiseen liittyen. Työterveyslaitos on tämän työn tueksi laatinut ohjeet, joihin on hyvä tutustua: hyvatyo.ttl.fi/ohje-tyopaikoille-tyohon-paluun-tueksi

Turvallinen työskentely ja etätöissä olleiden paluu työpaikoille alkaa riskinarvion päivityksellä huomioiden erityisesti koronavirukselle altistuminen. Riskinarvion pohjalta voidaan laatia toimintasuunnitelma ja täydentää työpaikan ohjeita ja menettelytapoja tarvittavalla tavalla niin, että riskit saadaan poistettua tai altistuminen minimoitua. On myös hyvä laatia suunnitelma hyvissä ajoin ennakkoon siltä varalta, että epidemia pahenee uudestaan.

Työterveyshuolto voi auttaa tässä työssä tekemällä yhdessä yrityksen kanssa koronavirusepidemian riskeihin kohdentuvan työpaikkaselvityksen, jossa käydään läpi muun muassa riskiryhmien huomioiminen sekä mahdollinen testaamisstrategia oireiden ilmaantuessa. Työpaikkaselvitys on hyvä pohja riskinarvion päivitykselle. Ole yhteydessä yrityksenne nimettyyn työterveyshoitajaan työpaikkaselvitykseen liittyen.

OMAILMOITUSKÄYTÄNTÖ

Suosittelemme painokkaasti asiakkaillemme sairauspoissaolokäytäntöjen joustavoittamista laajentamalla omailmoitteisen sairausloman ehtoja. Suosittelemme myös hyväksymään etänä myönnetyt sairauspoissaolotodistukset. Huolehdithan, että työterveyshuollolla on yrityksenne käytännöistä ajantasainen tieto.

Omailmoituskäytännössä työntekijä voi sairastuessaan jäädä kotiin omalla ilmoituksella ja esimies myöntää sairausloman, jonka pituuden työnantaja määrittää. Työntekijä on vastuussa omasta terveydestään ja ottaa tarvittaessa yhteyttä terveyspalveluihin, jos oireet jatkuvat tai pahenevat.

SAIRAUSPOISSAOLOTODISTUS

Työterveyshuolto kirjoittaa sairauspoissaolotodistuksen vain työkyvyttömyystilanteissa eli kun työntekijällä on todettu sairaus.  Ulkomailta Suomeen palaavien oireettomien matkustajien ja muiden oireettomien altistusepäiltyjen tulee hallituksen tämän hetkisen linjauksen mukaan pysyä kotona karanteenia vastaavissa olosuhteissa 2 viikkoa. Kyseessä ei ole sairausloma eikä työterveyshuolto voi siitä kirjoittaa sairauspoissaolotodistusta. Yrityksen tulee itse laatia ohjeistus muun muassa palkanmaksusta em. tilanteessa.

Jos perheenjäsenesi on kotona karanteenia vastaavissa olosuhteissa oireettomana joko matkan tai altistusepäilyn vuoksi, voivat muut perheenjäsenet mennä töihin. Jos altistusepäilyille tulee oireita, jäävät kaikki perheenjäsenet tuolloin kotiin karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

MUITA KYSYMYKSIÄ

  • Jos työntekijällä todetaan virallisesti koronavirustartunta, testin tehnyt taho tai viranomainen ohjeistaa toimenpiteet muun muassa altistuneiden kartoituksesta. Työnantajan on kuitenkin hyvä etukäteen suunnitella ja ohjeistaa oman yrityksen sisäiset tiedotusvastuut ja -prosessit mahdollisia infektiotapauksia varten.
  • Varmistamattomissa (testaamattomissa) koronavirusepäilyissä yrityksen on itse määritettävä tarvittavat toimenpiteet tapauskohtaisesti esimerkiksi ao. työntekijän työpisteen puhdistamisesta tai työtoverien siirtämisestä karanteenia vastaaviin olosuhteisiin tai etätöihin. Viranomaisille ei tarvitse ilmoittaa varmistamattomia epäilyjä.
  • Riskiryhmään kuuluvien työntekijöiden kanssa voidaan vaarojen ja riskien arvioinnin perusteella sopia siirtämisestä väliaikaisesti tehtäviin, joissa tartuntariski on nykyisiä tehtäviä pienempi.
  • Virallisesti todetun koronavirustartunnan jälkeisestä töihin paluusta saat ohjeet ja luvan palata työhön terveydenhuollon ammattilaisilta. Muiden sairauksien suhteen noudatetaan normaalia käytäntöä eli töihin voi palata kun olet täysin terve ja oireeton.
  • Työntekijöiden oikeus käyttää työterveyspalveluja lomautuksen aikana riippuu työnantajan määrittämästä käytännöstä. Suosittelemme tukemaan työtekijöiden työkykyä ja -hyvinvointia myös lomautuksen aikana.

Apila Terveyden toiminta poikkeusaikana

Lue lisää palveluistamme poikkeusaikana.

APILA HELPPI

Jos et löydä tältä sivulta vastausta kysymykseesi, voit soittaa myös Apila Helppiin tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme.