Kyselyn tarkoituksena on selvittää vastaajan terveydentilaa, elämäntapoja ja työkykyä. Kyselyn tavoitteena on lisätä terveystarkastusten vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Kyselyn vastauksia hyödynnetään osana terveystarkastusta ja se korvaa aikaisemmin käytetyt erilliset paperikyselyt. Vastattuaan sähköiseen kyselyyn henkilö saa henkilökohtaisen palautteen omasta terveydentilastaan. Henkilökohtaisen palautteen yhteydessä arvioidaan aina terveystarkastuksen jatkokäynnin tarve ja työterveyshoitaja on henkilöön yhteydessä asiaan liittyen. Kysely toteutetaan ensisijaisesti sähköisen linkin kautta, joka löytyy Työterveys Apilan www-sivuilta. Terveystarkastukseen tuleva henkilö saa kutsussa ohjeet linkin täyttöä varten.