PALVELUT

Apila palvelee yritysasiakkaiden lisäksi myös yksityis- ja vakuutusyhtiöiden asiakkaita.  Tutustu monipuolisiin palveluihimme  ja varaa aika verkossa tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Tutustu myös etäpalveluihimme.

KYSY LISÄÄ TAI PYYDÄ TARJOUS TYÖTERVEYSPALVELUISTA SIVUN ALAOSASSA OLEVALLA LOMAKKEELLA!

TYÖTERVEYSPALVELUT YRITYSASIAKKAILLE

APILAN TOIMINTATAPA
Apila Terveys toimii asiakasyritystensä kumppanina tarjoamalla sopivan ratkaisun asiakasyritysten henkilöstön työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Toimimme lähellä niin asiakasyritystä kuin käyttäjäasiakastakin. Käymme asiakasyrityksen kanssa säännöllisesti läpi työterveyshuollossa tehtyjä havaintoja ja luomme katseet yhdessä eteenpäin.

Apilan raportointimallin avulla päästään yhdessä yrityksen kanssa kehittämään työkykyä ylläpitävää sekä työkyvyttömyyttä ja sairastamista ennaltaehkäisevää toimintaa.

Ennaltaehkäisevä (lakisääteinen) työterveyshuolto

TYÖPAIKKASELVITYKSET
Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon perusta. Työpaikkaselvityksessä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen sekä kuormitustekijöiden ja voimavarojen merkitystä työntekijöiden terveydelle sekä työkyvylle. Työpaikkaselvityksen tekee työterveyshuollon ammattihenkilö (työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri). Tarvittaessa työpaikkaselvitykseen osallistuvat myös työterveyshuollon muut asiantuntijat, kuten työfysioterapeutti, työterveyspsykologi ja/tai työkykyvalmentaja.
TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA
Työpaikkaselvityksen perusteella laaditaan yhdessä yrityksen kanssa kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka tarkistetaan vuosittain. Toimintasuunnitelma perustuu työpaikkaselvityksessä havaittujen seikkojen terveydellisen merkityksen arviointiin. Toimintasuunnitelmaan kirjataan työpaikan tarpeet ja työterveystoiminnan tavoitteet sekä sovitut toimenpiteet ja niiden vaikutuksen arviointi.
TERVEYSTARKASTUKSET
Terveystarkastukset ovat olennainen osa työterveyden ennaltaehkäisevää toimintaa. Niillä selvitetään työntekijän terveydentila sekä ja työ- ja toimintakyky ja ennaltaehkäistään työntekijän sairastumista. Terveystarkastuksissa työntekijää ohjataan terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin sekä oman terveyden ja työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen.

Lakisääteiset, työsuhteen alussa ja määräajoin tehtävät terveystarkastukset perustuvat altisteisiin, joista on todettu olevan erityistä haittaa terveydelle. Tällaisia altisteita ovat esimerkiksi melu, pöly, tärinä ja jotkut kemikaalit. Lakisääteisten terveystarkastusten tarve ja kohderyhmä perustuvat työpaikkaselvityksen tuloksiin ja johtopäätöksiin terveysriskeistä. Työntekijän on osallistuttava lakisääteisiin terveystarkastuksiin.

Terveystarkastuksia voidaan tehdä tarvittaessa myös työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi, osatyökykyisen työntekijän työssä selviytymisen seuraamiseksi tai työntekijän terveydentilan niin edellyttäessä. Lisäksi voidaan järjestää muita terveystarkastuksia, joiden sisältö suunnitellaan yhteistyössä työnantajan kanssa. Niitä ovat esimerkiksi ikäryhmittäin tehtävät terveystarkastukset ja työhönsijoitustarkastukset, jos työssä ei ole erityistä sairastumisen vaaraa. Tavoitteena näissäkin terveystarkastuksissa on terveyden ja työkyvyn selvittäminen, ylläpitäminen ja parantaminen.

Hyvinvointikysely on osa työterveystarkastusta. On tärkeää vastata kysymyksiin huolella sekä täyttää omat henkilötiedot oikein. Hyvinvointikyselyyn vastaamiseen kannattaa varata noin 15 minuuttia aikaa. Kysely on tehtävä kerralla kokonaan eikä sitä voi keskeyttää tai jatkaa myöhemmin. Kyselyn päätteeksi vastaaja saa kertaluontoisisesti avautuvan raportin, jonka voi tallentaa itselleen myöhempää tarkastelua varten.

Avaa kysely

Tarkastettava saa terveystarkastuskutsun yhteydessä tunnuksen ja salasanan kyselyyn kirjautumista varten.

TYÖFYSIOTERAPEUTIN PALVELUT
Työfysioterapeutti toimii työterveyshuollon asiantuntijana ja yhtenä moniammatillisen työterveyshuoltotiimin jäsenenä. Työfysioterapeutti työskentelee sekä yksilöiden että ryhmien kanssa.

Työfysioterapeutin palveluissa huomio kiinnittyy ergonomisiin tekijöihin, erilaisiin työ- ja toimintakykyä edistäviin ja työkyvyttömyyttä ennaltaehkäiseviin neuvonta- ja ohjausmenetelmiin. Työfysioterapeutin palvelut perustuvat työterveyshuollon ammattihenkilöiden arvioon palveluiden tarpeesta.

TYÖTERVEYSPSYKOLOGIN PALVELUT
Työterveyspsykologin palvelut ovat osa moniammatillisia työterveyshuoltopalveluja. Työterveyspsykologi on työterveyshuollon asiantuntija, joka tarjoaa yrityksille ja sen henkilöstölle sekä yksilö- että ryhmämuotoisia palveluja.

Työterveyspsykologi tukee yksilöitä ja työyhteisöjä erilaisissa työkykyä uhkaavissa tilanteissa. Työterveyspsykologin palveluiden tarpeen arvioivat työterveyshuollon ammattilaiset (työterveyshoitaja ja/tai työterveyslääkäri).

TYÖKYKYVALMENTAJAN PALVELUT
Työkykyvalmentajan palvelut tukevat ammatillista kuntoutusta ja työllistymistä tilanteissa, joissa työntekijän nykyisessä työssä jatkaminen tai sinne paluu on uhattuna terveydellisistä syistä. Työkykyvalmentajan tarjoamista palveluista on apua, kun työntekijän työssä suoriutumisessa on haasteita. Työkykyvalmentajan ohjaus auttaa hahmottamaan ammatilliset jatkovaihtoehdot ja mistä suunnitelmien toteutumiselle voi saada tukea.

Työkykyvalmennus käynnistyy työterveyslääkärin tai -hoitajan konsultaatiopyynnöllä sosiaalialan asiantuntijan konsultaationa, jolloin yritys on oikeutettu Kela-korvaukseen (KL1). Työkykyvalmennuksen voi käynnistää myös suoraan esimerkiksi yrityksen HR:n tai esimiehen toimesta, jos työntekijän työssä suoriutumisesta ja työkyvystä ollaan huolissaan.

ENSIAPUKURSSIT
Työturvallisuuslaki edellyttää työpaikalla riittävää ensiapuvalmiutta, johon tarvikkeiden lisäksi kuuluvat myös ensiaputaitoiset henkilöt. Työterveyshuollon kautta järjestettynä ensiapukoulutus voidaan räätälöidä yrityksen erityistarpeet ja turvallisuusriskit huomioiden. Apilan ensiapukurssit yrityksille noudattavat SPR:n kurssirunkoa ja ne järjestetään sisällöllisesti ja ajallisesti tarpeen mukaisesti, esimerkiksi:

 • EA1-kurssi (16 h)
 • Hätäensiapukurssi (8 h)
 • Ensiavun kertauskurssi (4 h).
RYHMÄT
Järjestämme tarvittaessa monipuolista ryhmätoimintaa työntekijöiden työssä jaksamisen edistämiseksi yhdessä työnantajan ja työntekijöiden kanssa tunnistettujen tarpeiden perusteella. Ryhmät räätälöidään tarpeen mukaan, joten tavoitteena voi olla vaikkapa savuttomuudessa tai painonhallinnassa onnistuminen esimerkiksi syventävän elintapavalmennuksen keinoin.

Kokoamme myös erilaisia valmiita ryhmiä vastaamaan usein tunnistettuihin tarpeisiin, kuten ensiapuosaamiseen, painonhallintaan tai tupakasta vieroitukseen.

Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito

TYÖTERVEYSHOITAJAN JA LÄÄKÄRIN SAIRASVASTAANOTTO
Työterveyslääkärien tarjoama työterveyspainotteinen yleislääkäritasoinen sairaanhoito tukee osaltaan lakisääteistä työterveyshuoltoa. Työterveyshoitajat päivystävät akuuttien sairaanhoitotilanteiden varalta ja voivat yritysten sopimusten perusteella määrätä sairauslomaa 1-3 päiväksi.

Työterveyslääkäri voi työterveyshuoltosopimuksen puitteissa pyytää erikoislääkärikonsultaatiota hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa.

Sairausvastaanotto toimii ajanvarauksella.

LABORATORIOPALVELUT

Lahden Seponkadun, Nastolan Pekkalantien ja Jyväskylän Väinönkadun toimipisteissämme on oma laboratorio, joissa otetut näytteet analysoidaan Yhtyneet Medix Laboratoriossa.

Laboratorioissamme tehdään monipuolisia tutkimuksia, kuten veri-, virtsa- ja irtosolunäytteitä. Lisäksi teemme erilaisia kliinisfysiologisia tutkimuksia, kuten:

 • EKG eli sydänsähkökäyrä esimerkiksi sydänoireiden selvittelyssä
 • Yöpolygrafia esimerkiksi uniapnean selvittelyssä
 • Verenkierron ja sydämen toimintakokeet (Holter ja kliininen rasituskoe) esimerkiksi rytmihäiriöiden, rintakivun tai hengenahdistuksen selvittelyssä
 • Keuhkojen toimintaa mittaavat tutkimukset (PEF ja spirometria) esimerkiksi astman ja hengenahdistuksen selvittelyssä

Laboratoriossa asioidaan ajanvarauksella. Varaa laboratorioaika joko verkosta, toimipisteestä tai soittamalla asiakaspalveluun 029 086 3490*. Mikäli olet varaamassa aikaa EKG-, spirometria-, Holter- tai uniapneatutkimukseen tai GLUK-rasituskokeeseen, ole yhteydessä asiakaspalveluun.

VALMISTAUTUMISOHJEET LABORATORIOTUTKIMUKSIIN

Valmistautuminen laboratoriotutkimuksiin tämän ohjeen mukaan on tärkeää, jotta asiointi on sujuvaa ja tulokset mahdollisimman luotettavia.

Yleiset ohjeet

 • Ota aina mukaasi henkilöllisyystodistus (kelakortti, ajokortti, passi), jotta voimme todentaa henkilöllisyytesi.
 • Ruokailu, ruumiillinen rasitus, stressi, kahvi, tupakka, alkoholi ja lääkkeet (myös luontaistuotteet ja vitamiinit) voivat vaikuttaa laboratoriotutkimusten tuloksiin. Noudata siksi aina valmistautumisohjeita.
 • Virtsanäytettä varten voit myös hakea näytepurkin ja näytteenanto-ohjeet laboratoriostamme kotiisi ja tuoda näytteen aamulla mukanasi.
 • Jos olet joutunut poikkeamaan näistä ohjeista, kerro siitä laboratoriossa ennen näytteenottoa.

 Verinäytteeseen valmistautuminen

 • Tutkimusta edeltävänä päivänä voit syödä ja juoda tavalliseen tapaan.
 • Vältä tupakointia, alkoholia ja ruumiillista rasitusta näytteenottoa edeltävän vuorokauden aikana.
 • Paastonäytteenottoa varten tulee olla syömättä ja juomatta 10–12 tuntia. Paasto ei kuitenkaan saa kestää yli 12 tuntia. Voit juoda lasillisen vettä.
 • Älä syö purukumia tai pastilleja.
 • Säännölliseen lääkitykseen kuuluvat aamulääkkeet voi ottaa näytteenottopäivän aamuna, jos lääkärin kanssa ei ole toisin sovittu. Lääkeainepitoisuuksia (esim. kilpirauhaslääkitys) tutkittaessa ei lääkettä kuitenkaan saa ottaa aamulla.
 • Älä ota klo 22 jälkeen tilapäisesti käytettäviä lääkkeitä tai vitamiineja.
 • Varaa aikaa istumiseen noin 15 minuuttia ennen näytteenottoa verenkierron tasapainottamiseksi.

Virtsanäytteeseen valmistautuminen

Nämä ohjeet koskevat seuraavia tutkimuksia: U –KemSeul, U –BaktVi, U –Solut ja U –BaktVi2

 • Ennen näytteenottoa tulisi olla virtsaamatta 4-6 tuntia.
 • Vettä saa juoda enintään yhden lasillisen. Jos et pysty pidättämään virtsaa esimerkiksi voimakkaiden virtsatieinfektio-oireiden vuoksi, pidätä virtsaa kuitenkin mahdollisimman kauan ennen näytteen antamista.
KUVANTAMISPALVELUT
Apilan kuvantamispalveluihin kuuluvat röntgenkuvaukset ja ultraäänitutkimukset. Laadukas ja nopea kuvantaminen on tärkeää oikean diagnoosin saamiseksi ja oikean hoidon nopean aloittamisen kannalta. Kuvantamispalveluissa teemme yhteistyötä paikallisten korkealaatuisten palveluntuottajien kanssa.
MAGNEETTIKUVAUKSET

Magneettitutkimus on magneettikenttään ja radioaaltoihin perustuva kuvantamismenetelmä, jolla saadaan hyvin yksityiskohtaista tietoa kuvattavasta kohteesta. Apilassa tehdään magneettitutkimuksia perustutkimuksista erittäin laajoihin tutkimuksiin ja saat ne kauttamme nopeasti ja helposti. Apila tekee yhteistyötä Arte-lääkäreiden ja magneettitutkimuksia tarjoavan Botnia Scanin kanssa.

Työkykyä ja työhyvinvointia edistävät ja ylläpitävät palvelut

HENKILÖSTÖN VOIMAVARAKARTOITUS (HPQ-KYSELY)
HPQ- kysely eli Health Promotion -hyvinvointikartoitus on työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävä kyselytutkimus. Kartoituksen avulla saadaan kattavaa tietoa henkilöstön terveydentilasta, elintavoista, työssä jaksamisesta ja mahdollisista työkykyä uhkaavista tekijöistä. Näin pystytään tehostamaan ennaltaehkäisyä sekä selvittämään hyvinvointiin liittyviä riskitekijöitä. Kyselyn avulla työterveyshuolto pystyy kohdentamaan toimenpiteet oikein. Palauteraporttia hyödynnetään myös toiminnan toteutuksessa sekä terveystarkastuksissa. Kyselystä jokainen yksilö saa oman henkilökohtaisen palauteraportin ja yrityksen johdolle annetaan tuloksista ryhmätason palaute mahdollisesti osastojakoa hyväksi käyttäen.
FIRSTBEAT-HYVINVOINTIANALYYSI
Firstbeat-hyvinvointianalyysi tunnistaa kehon fysiologisia tiloja, kuten stressiä, palautumista ja liikuntaa. Sen avulla todennetaan yksilöllisiä kuormitustekijöitä, palautumisen riittävyyttä, unen laatua sekä liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia. Tavoitteena on tukea yksilön hyvinvointia kartoittamalla henkilökohtaisia kehityskohteita ja vahvuuksia toimenpiteiden kohdistamiseksi. Asiakas tekee kolmen vuorokauden sykemittaukset omatoimisesti työterveyshoitajalta tai työfysioterapeutilta saamiensa ohjeiden mukaan. Mittaukset tapahtuvat asiakkaan normaalissa arjessa. Mittalaitteet palautetaan analysoitaviksi joko työterveyshuoltoon tai Firstbeatille, jonka jälkeen asiakkaan raportit käydään yhdessä läpi. Samalla asetetaan hyvinvointia tukevat tavoitteet, määritetään niitä tukevat toimenpiteet ja sovitaan mahdollisesta seurannasta.

Sähköiset palvelut

JOUSTAVAA ASIOINTIA
Terveydenhuollossa sähköiset palvelut tehostavat ja helpottavat ammattilaisten työtä ja antavat aikaa keskittyä vaativampiin tehtäviin ja asiakkaan kohtaamiseen. Asiakkaalle sähköiset palvelut puolestaan tarjoavat merkittävää joustavuutta asiointiin, kun esimerkiksi ajanvaraus, yhteydenotto asiantuntijaan tai omien tietojen tarkistaminen ei ole tiukasti aikaan ja paikkaan sidottu. Parhaimmillaan sähköiset palvelut jopa madaltavat kynnystä ottaa yhteyttä terveyden asiantuntijoihin, mikä palvelee ennaltaehkäisyä.
eApila – SÄHKÖINEN PALVELUKANAVA

eApila on tietoturvallinen yhteydenpitokanava yrityksen johdon, HR:n, työntekijöiden ja Apilan välillä.

HR-asiantuntijoille eApila tarjoaa mahdollisuuden jakaa ja päivittää yhteisiä dokumentteja sekä käydä erilaisia ohjauskeskusteluja. Palvelun avulla voidaan myös järjestää muita yhteisiä kokouksia joustavasti ja tietoturvallisesti etänä. Sopimusten ja muiden dokumenttien allekirjoittaminen onnistuu palvelussa sähköisesti.

Työntekijälle eApila tarjoaa mutkattoman tavan olla yhteydessä omaan työterveyshoitajaan tai muihin työterveyden asiantuntijoihin. Chatin kautta voidaan järjestää esimerkiksi yksilöohjausta, uusia reseptejä tai käydä läpi vaikkapa laboratoriotuloksia. Palvelu soveltuu myös erinomaisesti seurantaan ja kuulumisten vaihtoon työfysioterapeutin kanssa. Vastaamme eApilan viesteihin seuraavan arkipäivän kuluessa.

SÄHKÖISET KYSELYT
Lakisääteisiin työterveyspalveluihin liittyy alasta ja työtehtävistä riippuen toistuvia terveystarkastuksia, joita sujuvoittavat sähköinen terveyskysely ja esitietolomake. eApilassa työntekijät voivat lisäksi täyttää erilaisia työterveyteen liittyviä lomakkeita, mikä nopeuttaa huomattavasti vastaanottokäyntiä. Tarvittaessa terveyskyselyt voidaan toteuttaa myös ryhmäkyselynä koko organisaatiolle esimerkiksi kartoittamaan ja ennaltaehkäisemään hyvinvointiin liittyviä riskitekijöitä.

Työterveyspalvelut yrittäjälle

Yrittäjän työterveyspalvelut joustavasti ja helposti
Yrityksesi tärkein voimavara olet sinä – sen vuoksi terveytesi ja hyvinvointisi on tärkeää ja siitä pitää huolehtia. Me työterveyshuollon ammattilaiset autamme sinua tarjoamalla ennaltaehkäisevät lakisääteiset työkykyä tukevat palvelut sekä sairaanhoito-, tutkimus- ja muut palvelut yksilöllisen tarpeesi mukaan. Sinulle nimetään oma työterveyshoitaja ja työterveyslääkäri, joiden puoleen voit kääntyä tilanteessa kuin tilanteessa. Apilassa tunnemme asiakkaamme ja hoidamme heitä yksilöllisesti.

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia

Kela korvaa yrittäjälle työterveyshuollosta aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia. Ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta korvataan yritykselle 50-60 prosenttia ja sairaanhoidon kustannuksista 50 prosenttia.

Kiinnostuitko?

Haluatko kumppaniksi kokonaan kotimaisen perheomistajataustaisen yrityksen? Ota yhteyttä!

irmeli.hemmila@apilaterveys.fi

puh. 050 4646240

Työterveyshammashoito

Työterveyshammashoito työterveyden täydentäjänä
Työterveyshammashoito voidaan ottaa täydentämään työterveyttä. Yhteistyö kotimaisen PlusTerveyden kanssa mahdollistaa asiakkaillemme laadukasta hoitoa valtakunnallisesti.

Terve ja motivoitunut työntekijä tekee tulosta

Suun terveys on tärkeä osa kokonaisterveyttä. Yleisimmät suun sairaudet ovat bakteerien aiheuttamia infektiotauteja, joista voi seurata vakavia tai yleisterveydellisiä harmeja myös nuorille ja muuten terveille henkilöille. Lisäksi monet yleisterveyden kirurgiset toimenpiteet edellyttävät, että suu on terve eikä siellä ole tulehduksia.

Suun sairauksia voidaan ehkäistä säännöllisillä hammastarkastuksilla ja huolellisella omahoidolla.

Työterveyshammashoitoa yrityksen tarpeiden mukaan

Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden liittää työterveyshammashoito osaksi työterveyttä yhteistyökumppanimme PlusTerveyden kautta. Työterveyshammashoitosopimus räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan. Työnantajalle työterveyshammashoito on kokonaan vähennyskelpoinen meno.

Lue lisää työterveyshammashoidosta PlusTerveyden sivuilta.

Pyydä tarjous työterveyshammashoidosta PlusTerveydeltä.

YKSITYISET TERVEYSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE

Apilassa toimii yleislääkärien lisäksi myös useiden erikoisalojen lääkäreitä ja muita asiantuntijoita. Tutustu monipuolisiin yksityisiin terveyspalveluihimme ja varaa aika.

YLEISLÄÄKÄRI

Yleislääketieteen erikoislääkäri eli yleislääkäri auttaa missä tahansa terveysongelmassa tai kun jokin terveyteen liittyvä asia vaivaa mieltä. Yleislääkäri ohjaa tarvittaessa erikoislääkärille tai jatkotutkimuksiin. Apilan yleislääkärit tekevät myös terveystarkastuksia sekä pientoimenpiteitä.

Osa yleislääkäreistämme tekee akupunktiohoitoja. Ajanvaraus akupunktioon perehtyneelle lääkärille tapahtuu puhelimitse asiakaspalvelustamme numerosta 029 086 3490*.

GYNEKOLOGI
Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri eli gynekologi on erikoistunut kaikenikäisten naisten lisääntymiselinten sairauksien tutkimiseen ja hoitoon, hormonaalisiin ongelmiin sekä naisten syöpätautien hoitoon ja seurantaan. Vaihdevuosiongelmien hoito, perhesuunnittelu ja ehkäisy sekä raskausajan asiat kuuluvat myös gynekologin osaamisalueeseen.

Apilan gynekologien palveluihin kuuluvat muun muassa:

 • gynekologiset perustutkimukset
 • ultraäänitutkimukset
 • kohdunsuun tutkimukset ja hoidot
 • endometrioosin tutkimukset ja hoidot
 • raskausaikaan liittyvä seuranta
 • kierukan asetus ja poisto
FYSIOTERAPEUTTI
Fysioterapeutti on toimintakyvyn, liikkumisen ja kuntoutuksen asiantuntija. Fysioterapeuttimme auttaa erilaisten tuki- ja liikuntaelinvaivojen selvittelyssä ja niiden kuntouttamisessa.

Apilan fysioterapeutit auttavat esimerkiksi seuraavissa ongelmissa:

 • Olkapäävaivat
 • Polvivaivat
 • Niska- ja hartiaseudun ongelmat
 • Alaselkäkipu
 • Erilaiset urheilu- ja rasitusvammat

Fysioterapeuttimme tekevät tiivistä yhteistyötä muiden asiantuntijoidemme kanssa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Kela-korvauksen saaminen kuitenkin edellyttää lähetettä. Fysioterapeuttimme tekee myös kotikäyntejä.

IHOTAUTILÄÄKÄRI
Ihotautilääkäri on erilaisten allergioiden ja ihosairauksien asiantuntija. Ihotautilääkärit auttavat esimerkiksi seuraavissa ongelmissa:

 • Luomet, ihomuutokset ja luomien poisto
 • Finnit ja mustapäät
 • Akne
 • Arpien hoito
 • Atooppinen iho
 • Ekseemat ja ihottumat

Ihotautilääkärimme tekevät myös kirurgisia pientoimenpiteitä, kuten luomenpoistoja ja koepalojen ottoa. Varaa aika toimenpiteeseen puhelimitse 029 086 3490*.

SUKUPUOLITAUDIT
Iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri tutkii, selvittää ja hoitaa erilaisia sukupuolitauteja. Tutkimuksiin kannattaa hakeutua, mikäli olet ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä satunnaisen kumppanin kanssa tai aina, jos jokin mietityttää tai huolestuttaa. Vastaanotolla tehtävien tutkimusten lisäksi laboratoriostamme saa myös yleisimmin seksikontaktissa tarttuvien tautien testit (klamydia, tippuri ja HIV). Testit voidaan tehdä myös ilman lääkärin lähetettä. Varaa aika tutkimuksiin laboratoriostamme puhelimitse 029 086 3490*.
ORTOPEDI
Ortopedi on tuki- ja liikuntaelinvaivojen asiantuntija. Ortopedille kannattaa hakeutua esimerkiksi seuraavissa ongelmissa:

 • Jalkaterän ja nilkan kiputilat
 • Polvivaivat
 • Selkäkivut
 • Olkapään ja kyynärpään ongelmat

Ortopedi käyttää tarvittaessa vaivojen tutkimiseen kuvantamismenetelmiä, kuten röntgen- ja magneettikuvausta.

SISÄTAUTILÄÄKÄRI
Sisätautien erikoislääkäri on sisäelinten ja aineenvaihdunnan sairauksien asiantuntija. Sisätautien erikoisala on laaja-alainen ja se jakautuu muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistön sekä vatsan alueen sairauksiin, reumasairauksiin, infektiotauteihin sekä munuaissairauksiin. Sisätautilääkärille kannattaa hakeutua esimerkiksi seuraavissa ongelmissa:

 • Diabetes tai sen epäily
 • Nivelkivut
 • Rintakivut
 • Vatsavaivat
 • Kuumeilu ja laihtuminen
HOITAJAPALVELUT
Sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja ovat asiantuntijoita monissa terveyteen liittyvissä kysymyksissä. Apilan hoitajavastaanotolle voi hakeutua esimerkiksi seuraavissa tarpeissa:

 • Rokotukset: kauttamme saat kattavan opastuksen ja rokotevalikoiman eri tarpeisiin (esimerkiksi influenssarokotus, matkailijan rokotukset, hepatiittirokotus ja punkkirokotus)
 • Verenpaineen mittaus
 • Korvahuuhtelu
 • Haavahoidot
 • Ohjaus ja neuvonta
 • Ompeleiden poistot
 • Injektiot

Puhelun hinta on *8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv 24%) soittaessa kotimaan lanka- ja matkapuhelinliittymistä.

Tutustu yksityisasiakkaiden hinnastoon.

Sisällytä tarjouspyyntöön ainakin seuraavat tiedot: yrityksen nimi, Y-tunnus, toimiala, henkilöstön ja toimipaikkojen määrä sekä yhteyshenkilön tiedot.

Pyydä tarjous tai lisätietoa työterveyspalveluista.